"Wykszta³cenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawię"